Instrucţiuni de utilizare

Termeni şi Condiţii Generale

Termeni și condiții impuse privind utilizarea serviciului „Cumpărare bilete Online”    Prin accesarea serviciului “Cumpărare bilete online” utilizatorii înregistrați pot achiziționa bilete S.C. Interregional Călători SRL, cu plata online a acestora. Utilizând serviciul “Cumpărare bilete online” NU mai este necesară prezentarea la ghişeele de vânzare ale S.C. Interregional Călători SRL, datele necesare efectuării călătoriei vor fi transmise prin e-mail şi vor fi accesibile oricând din profilul propriu de utilizator.

    Un utilizator înregistrat al serviciului “Cumpărare bilete online” este necesar să cunoască, să respecte şi să fie de acord cu următoarele aspecte legate de utilizarea “Cumpărare bilete online”:

1. Biletele InterRegional online sunt bilete NOMINALE şi permit efectuarea călătoriei de către persoanele nominalizate în comandă numai la trenul/ trenurile pentru care a fost făcută solicitarea .

2. În tren călătorii vor fi identificaţi după numărul comenzii şi numele acestora. Este recomandat călătorilor să tipărească şi să aibă asupra lor în tren “biletul InterRegional online” în formatul standard pentru acest tip de bilet. Persoanele de peste 14 ani împliniţi se vor identifica în baza unui act oficial de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de conducere).

3. În conformitate cu actele normative în vigoare la călătoria pe calea ferată, cu trenurile S.C. Interregional Călători SRL categoriile de călători pentru care se pot achiziţiona legitimaţii de călătorie prin serviciul „Cumpărăre biletele online” se definesc astfel:

      -> „Adult ” - se consideră orice persoană (indiferent de vârsta) care plăteşte tariful integral de transport sau cu reducerile acordate din tariful integral aferente diverselor oferte comerciale specifice pentru acest tip de client ;

      -> “Copil ” - se consideră copii până cel mult la împlinirea vârstei de 10 ani, la data călătoriei, inclusiv cei până în 5 ani pentru care se solicită loc separat. Dacă nu se cere loc separat, copiii de până la vârsta de 5 ani, beneficiează de gratuitate la călătoria cu trenul. În tren personalul cu atribuţii de verificare şi control, poate solicita să se facă dovada vârstei copiilor prin prezentarea unei copii a certificatului de naştere. Aceşti călători vor plăti tariful redus de „copil”;

      -> „Elev ” - se consideră tinerii care urmează cursuri în învăţământul obligatoriu şi liceal (autorizat/acreditat) şi au carnet de elev vizat la zi (conform Legii 1/2011);

      -> „Student” - se consideră studenţii care au legitimaţie de reducere la transport vizată la zi emisă de unităţile de învăţământ din România. Atragem atenţia că numai cu carnetul de student, conform legislaţiei în vigoare, nu se poate beneficia de această ofertă.

4. Prin utilizarea serviciului “Cumpărare bilete online” se pot achiziţiona bilete S.C. Interregional Călători SRL numai pentru categoriile de clienţi definite ca: „adult ”, „copil ”, „elev” sau „student” ;

5. S.C. Interregional Călători SRL va aviza prin e-mail orice modificare care este legată de călătoria clienţilor care şi-au achiziţionat bilete InterRegional online, dacă acestea sunt cunoscute (dispuse) cu mai mult de 24 de ore de la data şi ora plecării primului tren din rută (de la data şi ora îmbarcării călătorului în primul tren din rută). Un utilizator înregistrat al serviciului de “Cumpărare bilete online” este obligat şi rămâne direct răspunzător de verificarea mail-urilor transmise, pentru a lua cunoştiinţă de eventualele modificări apărute în desfăşurarea călătoriei sale.

6. S.C. Interregional Călători SRL nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care a avizat utilizatorul asupra modificărilor, dar acesta NU a luat cunoştinţă cu anticipaţie de aceste informaţii. Informaţiile respective vor fi disponibile şi prin personalul de tren.

7. S.C. Interregional Călători SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând numărul trenurilor, al tipurilor de vagoane şi al ofertelor tarifare puse la dispoziţie pentru vânzarea online, fără o notificare prealabilă.

8. Selectarea tipului de călător ca şi înregistrarea corectă a celorlalte date necesare călătoriei, respectiv:

      • Numele şi prenumele călătorilor;

      • Numărul de carnet (numărul matricol) pentru elevi;

      • Numărul de legitimaţie cu reducere la transport pentru studenţi se face pe propria răspundere a utilizatorului serviciului. Atragem atenţia că în situaţiile în care în tren nu se poate face dovada identităţii persoanei respective şi/sau a calităţii declarate, respectiv de: copil, elev sau student, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie valabilă şi vor fi obligaţi să plătească tariful majorat de taxare în tren.

9. Numărul maxim de călători pentru care se pot solicita locuri într-o singură comandă online, este de 24 ;

10. În cazul în care se doreşte achiziţionarea de bilete InterRegional online pentru grupuri mai mari, clientul poate opta fie să făcă mai multe comenzi în cadrul serviciului de “Cumpărare bilete online”, fie să se adreseze direct la ghişeele de vânzare ale S.C. Interregional Călători SRL În cazul în care se fac mai multe comenzi online locurile pot fi rezervate în vagoane diferite sau în acelaşi vagon folosind opţiunea programului de a selecta locuri în vagonul dorit (solicitare loc în vagon anume).

11. Biletele achiziţionate online nu permit (nu dau dreptul) la modificarea contractului de transport.. Modificarea contractului de transport (nume călător, data de călătorie, tren, clasă, număr de legitimaţie/carnet. etc) se poate face prin renunţarea la biletul iniţial (anulare comandă) şi cumpărarea unui alt bilet în conformitate cu noile cerinţe. Solicitarea de anulare a unei comenzi se face cu cel puţin 24 ore înainte de plecarea primului tren din rută.

12. După efectuarea operaţiei de anulare, biletul iniţial nu mai este valabil.

13. În cazurile deosebite, când din vina căii ferate, clientul se află în imposibilitatea efectuării călătoriei la plecare sau în parcurs, conform datelor iniţiale de pe biletul InterRegional online, pentru continuarea călătoriei cu un alt tren sau înapoierea în staţia de plecare iniţiala (dacă este cazul în parcurs), este necesar ca acesta să se adreseze direct la ghişeele de vânzare ale S.C. Interregional Călători SRL din staţia unde s-a produs incidentul/cazul respectiv. În aceste situaţii speciale, dacă se doreşte renunţarea la călătorie, călătorul completează o cerere de restituire fie direct la ghişeele de vânzare ale S.C. Interregional Călători SRL din staţia respectivă (pe formular standard), fie online (din profilul propriu de utilizator), caz în care cererea se poate înregistra în maxim 3 zile calendaristice de la data producerii incidentului.

14. Achiziţionarea de bilete InterRegional online se poate realiza pentru întreaga perioadă de vânzare cu anticipaţie, dar cererea nu se poate face mai târziu de 30 de minute faţă de ora de plecare a primului tren din rută (faţă de ora de îmbarcare), respectiv se pot solicita “bilete InterRegional online” cu până la 20 de zile anticipaţie. „S.C. Interregional Călători SRL” îşi rezervă dreptul de a modifica termenele maxime de vânzare cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie (de 20 de zile) oricând dacă condiţiile din exploatare impun acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual numai pentru anumite trenuri, cu avizarea publicului călător cu cel puţin 2 zile calendaristice inainte ca modificarea să-şi producă efectul. În caz de forţă majoră modificarea se poate face fără preaviz cu notificarea pe site-ul oficial al S.C. Interregional Călători SRL

15. Reducerile acordate pentru călătorii care au calitatea de „elev” (în baza carnetului vizat la zi) şi respectiv „student” (în baza legitimaţie de reducere la transport) sunt în conformitate cu actele normative (legislatiei) în vigoare (conform HG nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, cu modificările şi completările ulterioare). Condiţiile în care se acordă aceste reduceri sunt stabilite de instituţiile de stat care gestionează modul de aplicare a facilităţilor acordate de stat la transport.

16. Reducerile acordate pentru persoanele care au calitatea de „elev” sau „student” NU se cumuleaza cu alte oferte (de tren, ruta etc);

17. Ofertele comerciale specifice S.C. Interregional Călători SRL sunt puse la dispoziţia clienţilor (călătorilor) numai în termenii şi condiţiile stabilite pentru comercializare.

18. Atenţie! Pe adresa de e-mail declarată iniţial la înregistrare se va transmite întreaga corespondenţă legată de tranzacţiile online efectuate prin accesarea acestui serviciu. Înscrierea greşita a adresei conduce la imposibilitatea utilizării serviciului de achiziţionare a biletelor InterRegional online. Dacă vă schimbaţi adresa de e-mail din profilul de utilizator deja creat din “modificare date utilizator”/ “schimbare date utilizator” este necesar să efectuaţi o reconectare.

19. Este necesar să se verifice şi să se configureze software-ul utilizat astfel încât mail-urile aferente aplicaţiei „Cumpărare bilete online”, să nu fie trecute automat în “Spam” (datorită setărilor specifice ale providerului de internet, ale aplicaţiilor de navigare, etc).

20. Este recomandata utilizarea pentru programul de navigare "Chrome" cu versiunea minima de 14, "Mozilla Firefox" cu versiunea minima 5, "Opera" cu veriunea minima 12.10, "Safari" cu versiunea minima 5 si “Internet explorer” minim versiunea 9, (cu o rezolutie minima de 640x480.), aplicatia fiind optimizata pentru aceste tipuri de browsere. La utilizarea altor versiuni de browsere in special la selectarea pretului biletului sau adaugarea sau stergerea unui bilet pot sa apara erori sau anomalii.

21. Vă rugăm să rețineți: Veți fi deconectați automat după o oră. Aceasta este o măsură de securitate pentru a vă proteja contul în cazul în care lucrați la un PC public (școală, universitate, internet cafe) și uitați să vă deconectați.

22. Înainte de utilizarea serviciului „Cumpărare bilete online” şi ori de câte ori apar nelămuriri legate de modul de completare a câmpurilor, utilizatorul înregistrat are obligaţia de a citi cu atenţie “manualul de utilizare” al serviciului din HELP. Sugestii şi întrebări se pot adresa şi pe e-mail la bilete@viaterra.ro

23. S.C. Interregional Călători SRL nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care utilizatorul completează eronat (din necunoaştere, neatenţie, etc.) câmpurile prin care solicită achiziţionarea de “bilete S.C. Interregional Călători SRL online”.

24. Călătorii care au bilete S.C. Interregional Călători SRL online sunt obligaţi să se informeze şi să respecte în totalitate prevederile legale în vigoare referitoare la călătoria pe calea ferată (inclusiv cele legate de transportul bagajelor) ca orice călător obişnuit.

25. S.C. Interregional Călători SRL emite factură fiscală numai la cerere. Cererea este necesar a fi transmisă prin poşta electronică, la adresa: bilete@viaterra.ro specificând numărul de ID al biletului sau biletelor pentru care se solicită factura fiscală şi datele complete de facturare, respectiv:

      - pentru persoana fizică: Nume, Prenume, seria şi număr CI/BI, CNP şi adresa

      - pentru persoana juridică: Numele firmei, adresa, CUI, nr de înregistrare la Registrul Comerţului, nr de cont şi banca la care este deschis acest cont.

     Factura se trimite prin poşta la adresa menţionată în cerere

26. Tranzacţiile bancare de tip e-Commerce (prin care se efectuează plata aferentă biletelor S.C. Interregional Călători SRL online) sunt asigurate, conform legislaţiei în vigoare, de provideri acreditaţi în acest sens (ale căror sigle se regăsesc pe pagina de login). Tipurile de carduri acceptate în prezent de partenerii noştrii sunt: MAESTRO, MASTERCARD, VISA şi VISA ELECTRON

27. SC Interregional Calatori SRL duce o politică strictă de respectare a confidenţialităţii datelor clienţilor, se angajează să nu transmită datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosească numai în scopul pentru care au fost introduse , nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail sau date de identificare obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit în afară de cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

28. SC Interregional Calatori SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Înformaţiile despre utilizator/client pot fi folosite în activităţi de verificare în sistemul societăţii a identităţii călătorilor, verificare ce este efectuată de către personalul de tren al societăţii care au atribuţii de verificare a legitimaţiilor de călătorie achiziţionate ONLINE precum şi pentru activitatea de emitere a facturilor fiscale ( când călătorul solicită emiterea acestora pentru legitimaţiile de călătorie achiziţionate ONLINE sau în cazul în care utilizatorul/clientul nu beneficiază de servicii preplătite), întocmirea unor contracte, procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către utilizator. Aceste informaţii pot include, fără a se limita la, nume şi prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, cod numeric personal, număr de telefon, număr de fax, numele şi forma juridică în cazul persoanelor juridice, numărul de înregistrare la Registrului Comerţului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Înregistrare, şi orice alt fel de informaţie în legătură cu modul în care utilizaţi produsele şi serviciile SC Interregional Calatori SRL Valabilitatea prezentului document este nedeterminată. SC Interregional Calatori SRL are dreptul de a schimba conţinutul prezentului document, clienţii fiind rugaţi să îl consulte periodic. Politica de confidentialitate SC Interregional Calatori SRL este in conformitate cu prevederile legilor in vigoare. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.